Verksamhetsutveckling

KarlskronIT hjälper företag och organisationer att uppnå hållbar affärsnytta. Vi utvecklar nya inriktningar, strategier och beslutsunderlag, utformar effektiva arbetssätt och säkerställer att önskad förändring realiseras.

Vi definierar och förverkligar våra uppdragsgivares mål genom att identifiera förbättringsmöjligheter och skapa bestående förbättringar.

Genom närhet når vi operationella förbättringar. Vi arbetar med lösningar som anpassas till våra kunders behov och vi kan, vid behov, identifiera IT-lösningar som möjliggör operationella förändringar. Vi förstår helheten och sambandet mellan verksamhet och IT.
Genom vårt arbetssätt har vi kapacitet att hjälpa våra kunder med större förändringsprojekt. Genom vår bredd är vi en full-service leverantör av managementkonsult-tjänster med ett hundratal managementkonsulter, och vi kan erbjuda både lokala och en rikstäckande närvaro med konsulter.

Våra tjänster omfattar verksamhetsutveckling inom områdena Strategy and Transformation, Sales and Marketing Excellence, Supply Chain Management samt Finance and Performance Management.

Kontakta oss om du vill veta mer: info@karlskronit.se