Systemutveckling och Test

Vi arbetar med den senastetekniken inom Java och .NET. Våra konsulter har förståelse för helheten och djupa
kunskaper inom teknik, integration, säkerhet och test. Eftersom vi är ett produktoberoende bolag kan vi alltid föreslå den bästa lösningen för kunden, oavsett om vi integrerar en färdig produkt eller utvecklar en kundspecifik lösning.
—Våra konsulter har djupt kunnande och lång erfarenhet av framgångsrik systemutveckling samt förvaltning.
De kan ta olika roller i utvecklingsfasen och inom olika teknikområden. Vi har konsulter med lång erfarenhet av rollerna arkitekt, ScrumMaster och systemutvecklare.

Test är ett stort kompetensområde hos KarlskronIT och vi har många kunder som är i behov av denna kompetens. Vanliga efterfrågade roller inom test är: testare, testdesigner, testanalytiker, prestandatestare, testautomatiserare, testmiljöansvariga och testledare. Typer av test som ofta förekommer är bl.a. integrationstest, systemtest, acceptanstest, automatiserade tester och prestanda/lasttester.

Testare med viss specifik branscherfarenhet är ofta extra efterfrågade, t ex inom försäkring, bank, retail, telekom, men det finns behov av även andra branscherfarenheter. Vi erbjuder konsulter från vårt nätverk oavsett om det gäller seniora eller juniora profiler inom test/testledning och kvalitetsäkring.

Givetvis är våra konsulter ISTQB-certifierade

—Vi erbjuder förutom tekniskt expertkompetens även tjänster kring hur man inom agil utveckling når uppsatta effektiviserings och kvalitetsmål.

Kontakta oss för mer info: maila info@karlskronit.se