Kravhantering/Analys

Kravhantering ser vi som ett proaktivt och strukturerat angreppssätt för att uppnå och upprätthålla system­kvalitet så effektivt som möjligt

Det gör vi genom att identifiera och omvandla behov och möjligheter till hållbara och verifierbara systembeskrivningar. En central utmaning är kommunikationen där en mängd personer med olika förmågor under lång tid ska upprätthålla en gemensam och korrekt bild av förväntat resultat. Genom att strukturera kommunikation och beslutsfattande skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas med alla former av IT-satsningar.

Hur man bäst bedriver kravhantering beror på en rad faktorer så som organisation, typ av system, utvecklingsmetod och komplexitet i den miljö som systemet ska verka. Grundläggande är att strukturera arbetet så att det blir tydligt vilka beslut som fattas och vilka behov systemet skall tillgodose. För att vi ska nå framgång med kravhantering arbetar vi både strategiskt och operativt.

Kontakta oss om du vill veta mer: info@karlskronit.se