Infrastruktur

Ett företags infrastruktur är de “vägar” som skall användas av företagets IT-system, som är den grundläggande struktur och det fundament varpå man bygger IT-verksamheten. Att IT-infrastrukturen är anpassad efter företagets nuvarande och kommande behov är av största vikt. Det lägger själva grunden för kostnadseffektiva och rationella IT-system.

Som kommunikationsarkitekter och specialister på IT-infrastruktur ser KarlskronIT till att kundens tekniska plattform är anpassad till de krav och önskemål kunden har på sina system. Vi gör helt enkelt IT-infrastrukturen till en möjliggörare i realiserandet av olika lösningar.

I gränslandet mellan affärs- och verksamhetsutveckling respektive IT-infrastruktur arbetar KarlskronIT med ett synsätt på IT där man fokuserar på affärsnytta. Där vi fokuserar på de affärskritiska IT-tjänster som företagets IT-avdelning levererar med kvalitets-, kostnads- och prestandamål som satts upp gemensamt med de interna kunderna.

Kontakta oss om du vill veta mer: info@karlskronit.se